Baga hông Givi SBL-WINNER150/X cho xe Winner

1,270,000

Baga hông Givi SBL-RS150R cho xe Winner và Winner X (2019)

Có sẵn tại www.thungxemay.vn và www.armybox.vn

Mô tả

Baga hông Givi SBL-RS150R cho xe Winner và Winner X (2019)

Yêu cầu phải có baga gầm HRV mới gắn được baga hông (Nếu ko có thì phải chế PAT)