Baga hông Givi SBL-Y15ZR cho xe Exciter 150

1,270,000

Baga hong Givi SBL-Y15ZR cho xe Exciter 150
Có sẵn tại www.thungxemay.vn

Mô tả

Baga hông Givi SBL-Y15ZR cho xe Exciter 150
Yêu cầu phải gắn lên baga gầm HRV của Exciter