Thùng hông Givi DLM36 Trekker Dolomiti

19,920,000

Thùng hông Givi DLM36 Trekker Dolomiti
Hàng Order – Phải đặt trước tại www.thungxemay.vn

Mô tả

Thùng hông Givi nhôm DLM36 Trekker Dolomiti

Giá chưa kèm Baga hông SBL-DLM36

Hàng Order – Phải đặt trước tại www.thungxemay.vn

Trả hàng sau 1 tuần nhận đặt cọc