Thùng hông Givi TRK33N Trekker

21,020,000

Thùng hông Givi TRK33N Trekker
Có sẵn tại www.ThungXeMay.Vn

Mô tả

Hàng Order

Thùng hông Givi TRK33N Trekker

33 ltr side-case black with anodized aluminium finish with top opening