Đệm lưng Givi BB42N cho thùng B42N, B32N

370,000

Đệm lưng Givi BB42N cho thùng B32N, B42N
Có sẵn tại www.thungxemay.vn

Mô tả

Đệm lưng Givi BB42N dành riêng cho thùng B32N, B32NB, B42N