Đệm lưng Givi E209C cho thùng C30N

300,000

Đệm lưng Givi E209C cho thùng C30
Có sẵn tại www.thungxemay.vn

Mô tả

Đệm lưng Givi E209C dành riêng cho thùng C30N, C30NT